Tall d’aigua 
 
El dia 24 de març, la companyia Anaigua ha programat un tall d’aigua, per efectuar la neteja del dipòsit de distribució B.

Zona afectada: urbanització La Font del Bosc: c. Montserrat, c. Cadí, c. Generalitat, c. Viella, c. Tarragona, c. Pedraforca, c. Russinyol, c. Cadernera, c. Oreneta, c. Garça, c. Pirineus, c. Montseny, c. Canigó, c. Barcelona, c. Catalunya, c. Guilerries, c. Avet.

La duració del tall serà de 7 a 15 h.
Tall d'aigua Font del Bosc